16.04.08. Prezentacija zbirke humanističkih knjiga Srce Istre u Ljubljani

U Cankarjevom domu predstavljeni su rezultati projekta Srce Istre (HEART OF ISTRIA) – znanstvene, stručne i popularne publikacije, turističke brošure i promocijski film.

27.03.08. Prezentacija projekta Srce Istre u Izoli

U suradnji s općinom Izola i Samoupravnom zajednicom talijanske narodnosti Izola organizirana je prezentacija rezultata projekta Srce Istre (HEART OF ISTRIA). Na prezentaciji su istaknute mogućnosti za razvoj kulturnog turizma te različiti pogledi na pitanja o kulturnom identitetu Istre.


26.03.08. Prezentacija knjige Srce Istre: kulturna baština kroz oči turističke javnosti

U prostorima UP Turistica predstavljena je znanstvena monografija koja je nastala kao rezultat...

19.03.08. Prezentacija projekta Srce Istre u Piranu

U suradnji s ŠOUP Auditorij Portorož organizirao je prezentaciju projekta Srce Istre (HEART OF...

13.03.08. Javna prezentacija i podjela publikacija projekta Srce Istre

U prostorima Sveučilišta na Primorskem (»Foresteria«) održala se prezentacija projekta i podjela...

26.12.07. Emisija PARLIAMO DI...«IL CUORE DELL' ISTRIA«

U emisiji Parliamo di... Regionalnog RTV cenra Koper – Capodistria, TV Program za talijansku...


Heart of Istria

Srce Istre: Kultura i baština Istre, Razvoj prekograničnih turističkih itinerera u urbanim i ruralnim područjima Istre odobren je u sklopu Programa za susjedstvo Slovenija - Mađarska - Hrvatska 2004-2006.

Projekt zajednički provode: Prijavitelji: Univerza na primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper i Istarska županija te projektni partneri: Grad Buzet, te Općine Kopar, Izole i Piran.

Opis i ciljevi: Projektom se ostvaruje znanstvena i turistička valorizacija kulturnog naslijeđa Hrvatske i Slovenske Istre u funkciji razvoja kulturnog turizma putem prekogranične suradnje svih partnerskih institucija. Projekt ima za cilj znanstvenu i turističku valorizaciju kulturnih resursa Hrvatske i Slovenske Istre, te stvaranje prekograničnih kulturno turističkih itinerera koji će uzeti u obzir one elemente kulturne baštine koji nisu dovoljno promovirani sa svrhom obogaćivanja turističke ponude.

Projekt traje 23 mjeseca i s implementacijom s Hrvatske strane je započeo 4.04.06, a sa Slovenske -----. Ukupna vrijednost projekta iznosi sa slovenske strane 389.130 EUR, a s hrvatske strane 100.000 EUR, od čega 10 % predstavlja udio sufinanciranja partenrskih institucija u ukupnom iznosu.

Projekt je odobren unutar prioriteta  1. Ekonomsko-socijalna kohezija i razvoj ljudskih resursa te mjere 1.3 Zajednički kulturni i turistički prostor.

Page updated: 30. 06. 2008.