Aktivnosti po delovnih sklopih

Projektne aktivnosti so razdeljene v štiri delovne sklope (DS):

  • vodenje in upravljanje projekta,
  • poti kulturne dediščine v mestih in na podeželju Istre,
  • poti urbanistične in arheološke dediščine,
  • objava, promocija in preverjanje projektnih rezultatov.

DS1 VODENJE IN UPRAVLJANJE

V prvem delovnem sklopu (Vodenje in upravljanje) se opravljajo aktivnosti, ki zagotavljajo vodenje, koordinacijo ter pravilno izvajanje projekta. Sestavljen je bil projektni odbor, ki se je redno sestajal in nadziral potek projektnih aktivnosti. Preko tiskovnih konferenc je bila javnost informirana o dejavnostih in rezultatih projekta.

DS2 POTI KULTURNE DEDIŠČINE V MESTIH IN NA PODEŽELJU ISTRE

Za realizacijo čezmejnih turističnih itinerarijev v urbanih in ruralnih območjih Istre je bila v okviru projekta znanstveno in turistično valorizirana kulturna dediščina Istre. Rezultate tega delovnega sklopa sestavljajo strokovni in znanstveni članki ter besedila za turistično promocijsko gradivo. Delovni sklop je razdeljen na tri dejavnosti:

DS3 Poti urbanistične in arheološke dediščine Istre: turistična  predstavitev kontinuiranega urbanističnega razvoja na obali Istre

Delovni sklop je razdeljen na dve aktivnosti:

DS4 Objava, promocija in preverjanje

Četrti delovni sklop (Objava, promocija in preverjanje) je namenjen vsem aktivnostim, ki so povezane z informiranjem, objavo, promocijo in preverjanjem dela in njegovih rezultatov v skupnem projektu. Delovni sklop predvideva izdelavo večjezičnih znanstvenih in turističnih publikacij (monografije, revije, knjige), interaktivno spletno stran v času trajanja projekta ter štiri itinerarije (brošure) s kulturno vsebino. V okviru delovnega sklopa se bo izvedlo štiri delavnice ter študija o potrebi po zaščiti in promociji kulturne dediščine in možnosti za razvoj kulturnega turizma.

Slovenski prijavitelj bo organiziral tri delavnice na temo kulturne dediščine, kulturnega turizma in problematike turizma v Istri. Hrvaški prijavitelj bo organiziral eno delavnico na temo ruralne arhitekture in istrske identitete. V okviru projekta bo slovenski prijavitelj izvedel javnomnenjsko raziskavo na kateri bo anketiral prebivalstvo Istre ter domače in tuje turiste na temo razvoja kulturnega turizma v Istri in z njimi preverjal ustreznost rezultatov tega projekta.

Projektni rezultati se bodo promovirali na dveh ravneh. Na lokalnem nivoju se bodo ponujali in implementirali rezultati projektnega dela v obstoječe turistične strukture ter vzpostavljali nove za promocijo čezmejnega kulturnega turizma v Istri. Na širšem nivoju pa bodo predstavljani rezultati projekta in v projekt vključene kulturni spomeniki na državni in mednarodni ravni. Namen promotivne dejavnosti je promocija številnih publikacij, ki bodo dostopne tudi na spletni strani, kar bo omogočalo široko dostopnost in visoko število koristnikov, koriščenje rezultatov in na ta način njihovo multipliciranje. Objavljene bodo tudi študije, ki bodo predstavljale možnosti za nadaljno implementacijo in nadgrajevanje projekta Srce Istre, kar bo zagotavljalo njegovo trajnost tudi po zaključku aktivnosti.

Page updated: 30. 06. 2008.