Cilji

Osrednji cilj projekta Srce Istre je zasnova čezmejnih turističnih itinerarijev in znanstvena valorizacija kulturne dediščine z namenom širitve turistične ponudbe s krepitvijo obstoječih in ustvarjanjem novih destincij v urbanem prostoru in na podeželju.

Specifični cilji projekta so: krepitev obstoječih in ustvarjanje novih turističnih destinacij v mestih in na podeželju Istre, vzpostavitev skupnega turističnega območja in čezmejnega sodelovanja na področju turizma in kulture ter sodelovanja lokalnih, občinskih in nacionalnih institucij za vzpostavitev modela dobre prakse, ustvarjanje čezmejnih turističnih itinerarijev in znanstvena valorizacija kulturne dediščine ter dvig ozaveščenosti javnosti o vrednosti kulturne dediščine z objavo vseh projektnih rezultatov in razvojem novih turističnih proizvodov.

Projektni cilji se bodo realizirali preko štirih delovnih sklopov: vodenje in upravljanje projekta, poti kulturne dediščine v mestih in na podeželju Istre, poti urbanistične in arheološke dediščine, objava, promocija in preverjanje projektnih rezultatov. Sredstva za dosego ciljev so: znanstvena in turistična valorizacija s pripravo, izdelavo in objavo znanstvenih člankov in turističnih brošur o posameznih elementih kulturne dediščine, in sicer o srednjeveških statutih, freskah, utrdbah, urbani dediščini beneških mest in arheoloških parkih ter z raziskovanjem in valorizacijo še nekaterih drugih elementov kulturne dediščine.

Page updated: 30. 06. 2008.