16.04.08. Predstavitev zbirke humanističnih knjig Srce Istre v Ljubljani

V Cankarjevem domu so bili predstavljeni rezultati projekta Srce Istre (HEART OF ISTRIA) – znanstvene, strokovne in poljudne publikacije, turistične brošure in promocijski film.

28.03.08. Predstavitev knjige Srce Istre: kulturna dediščina skozi oči turistične javnosti

prostorih UP Turistica je bila predstavljena znanstvena monografija, ki je nastala kot rezultat raziskovalnega dela v okviru projekta Srce Istre (HEART OF ISTRIA).


27.03.08. Predstavitev projekta Srce Istre v Izoli

V sodelovanju z občino Izola in Samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti Izola je bila...

19.03.08. Predstavitev projekta Srce Istre v Piranu

V sodelovanju s ŠOUP je Avditorij Portorož organiziral predstavitev projekta Srce Istre (HEART OF...

13.03.08. Javna predstavitev in podelitev publikacij projekta Srce Istre

V prostorih Univerze na Primorskem (»Foresteria«) je potekala predstavitev projekta in podelitev...


Heart of Istria

Projekt Srce Istre: Dediščina in umetnost. Razvoj čezmejnih turističnih itinerarijev v urbanih in ruralnih območjih je bil odobren v okviru Programa Pobude skupnosti INTERREG IIIA, Sosedski program Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004-2006.

Projekt izvajata prijavitelja: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Istarska županija s projektnimi partnerji: Občino Buzet, Mestno občina Koper, Občino Izola in Občino Piran. S projektom se preko znanstvene in turistične valorizacije kulturne dediščine slovenske in hrvaške Istre promovira razvoj kulturnega turizma, ki je v okviru projekta dosežen preko čezmejnega sodelovanja vseh partnerskih institucij.

Cilj projekta je znanstvena in turistična valorizacija kulturnih virov slovenske in hrvaške Istre ter ustvarjanje čezmejnih kulturno-turističnih itinerarijev z vključevanjem nam slabše poznanih elementov kulturne dediščine. Namen projekta je razširitev turistične ponudbe z učinkovito promocijo novih itinerarijev s kulturno vsebino.

Projekt je trajal 23 mesecev (na slovenski strani je bil podaljšan za štiri mesece); na Hrvaškem se je začel aprila 2006, v Sloveniji pa oktobra 2005. Na slovenski strani je projekt vreden 389.130 EUR, na hrvaški 100.000 EUR; od tega je 10% financiran s strani projektnih partnerjev. Projekt je bil odobren v okviru prioritete 1. Gospodarska in socialna kohezija ter razvoj človeških virov, ukrep 1.3 Skupni kulturni in turistični prostor.

Page updated: 09. 07. 2008.