Arheološki parki Istre

Arheološki parki Istre pomeni izdelavo čezmejnega turističnega itinerarija preko znanstvenega ovrednotenja ohranjenih arheoloških lokacij s ciljem razvoja potencialnih destinacijskih točk kulturnega turizma. Dejavnost slovenskega prijavitelja bo razvila novo turistično destinacijsko točko v obliki parka v arheološkem kompleksu Simonovega zaliva (Izola), ki ga sestavljajo ostanki rimske vile in enega največjih pristanišč ob zahodni istrski obali in je kot celota eden najpomembnejših arheoloških spomenikov v Sloveniji. Nova destinacija bo v okviru skupne dejavnosti vključena v čezmejno Pot arheoloških parkov Istre, Hrvaški prijavitelj bo znanstveno in turistično ovrednotil arheološke parke (Brijoni, Nezakcij, Vižula, Červar Porat) in pripravil objave. Pripravila se bo tudi pot Antičnih bogov, ki bo predstavljala antična verovanja in božanstva na območju Istre. Itinerarij predvideva tudi analizo posameznih arheoloških lokacij in pripravo gradiva o načinu življenja antičnih prebivalcev Istre, rezidencah in ruralnih objektov na eni ter antičnih mest na drugi strani. Poseben itinerar bodo predstavljali antični verski kulti, ki so nastajali in se združevali tudi z rimskimi in grško-orientalsko-rimskimi božanstvi in verovanji.

Page updated: 30. 06. 2008.