O projektu

Uzimajući u obzir kompleksnu i heterogenu kulturnu tradiciju, Istra je veoma specifična regija. Istarski poluotok, sa svojim dijelovima u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji predstavlja područje sretanja i miješanja triju glavnih Europskih kultura – Slavenske, Latinske i Germanske. Svaka od njih ostavila je dokaze svog postojanja u kulturi, na spomenicima i na mentalitetu stanovništva. Blizina Europskih centara i povijesni tragovi raznih kultura ostavili su svoje tragove pomiješane sa autohtonim te se integrirale u autentično Istarski kulturni izričaj.

Labin, stari grad
Grožnjan

Iako predstavlja područje suživota različitih nacija i etnoloških skupina, Istra i njezino stanovništvo zadržavaju kroz povijest zajedničke kulturne i povijesne karakteristike koje predstavljaju temelje prekogranične suradnje i razvoja, posebice u području kulturnog turizma.  

Tijekom druge polovice prošlog stoljeća turizam postaje važna ekonomska grana u Istri. Turistička ponuda bazirana na 3S konceptu (sea/sun/sand – more/sunce/pijesak) razvijala se najviše tijekom ljeta i u obalnom području. Kao rezultat toga, bolje poslovne mogućnosti i snažniji ekonomski razvoj ostali su limitirani na uski obalni pojas Istre. Kao posljedica toga ruralno stanovništvo preseljavalo se iz unutrašnjosti u gradove na obali, ostavljajući nenaseljena područja u unutrašnjosti, napuštene farme, nezaštićenu kulturnu baštinu i napuštajući tradicionalni način života. Prebrza industrijalizacija i urbanizacija danas rezultira povratkom stanovnika u ruralna područja, potičući u njima razvoj ruralnog i kulturnog turizma. Turizam kao razvojno oruđe nerazvijenih ruralnih sredina ponovno pokreće potrebu za evaluacijom i očuvanjem kulturnih i ljudskih resursa i za podizanjem kvalitete turističke ponude, te produženjem sezone na cijelu godinu.

Razvoj kulturnog turizma

Istra kao projektno područje pruža mogućnosti razvoja kulturnog turizma s ciljem očuvanja kulturnih resursa koji su u većini slučajeva nezaštićeni i nedovoljno očuvani. Njena multikulturalnost i pogranični položaj pružaju mogućnosti razvoja prekogranične suradnje jer se radi o zajedničkoj baštini, otvarajući je u jedinstveno kulturno turističko područje. Kroz projekt Heart of Istria znanstvenom evaluacijom kulturnog naslijeđa i turističkom promidžbom novih kulturnih itinerera stvoriti će se temelji dobre prakse u prekograničnom održivom razvoju. Težit će se suradnji znanstvenika, turističkih djelatnika, te relevantnih institucija što će poboljšati kvalitetu finalnih proizvoda i rezultata. Kroz promociju i distribuciju omogućiti će se širenje projektnih rezultata na sve ciljne skupine s težnjom daljnjeg održivog razvoja i širenja projektne ideje i nakon finalizacije projektnih aktivnosti.

Aktivnosti kroz radne pakete

Projektne aktivnosti ostvariti će se kroz četiri radna paketa:

efikasno upravljanje projektom,
putove/itinerere kulturnog naslijeđa kroz urbana i ruralna područja Istre,
puteve/itinerere arhitektonskog i arheološkog naslijeđe Istre, te
širenje/distribucija, promociju i verifikaciju projektnih rezultata.

Page updated: 30. 06. 2008.