Aktivnosti po radnim paketima (WP)

Projektne aktivnosti ostvariti će se kroz četiri radna paketa (work packages - WP):

  • efikasno upravljanje projektom,
  • putove/itinerere kulturnog naslijeđa kroz urbana i ruralna područja Istre,
  • puteve/itinerere arhitektonskog i arheološkog naslijeđe Istre, te
  • širenje/distribucija, promociju i verifikaciju projektnih rezultata.

WP 1 PROJEKTNI MANAGEMENT

U okviru prvog radnog paketa provesti će se aktivnosti nužne za uspješno provođenje projekta. Osnovati će se projektni odbor koji će se redovito sastajati, te pratiti sve daljnje aktivnosti na projektu i koji će putem press konferencija obavještavati javnost o projektnim rezultatima.

WP 2 ITINERERI KULTURNOG NASLIJEĐA U URBANIM I RURALNIM PODRUČJIMA ISTRE

U svrhu stvaranja prekograničnih turističkih itinerera u urbanim i ruralnim područjima Istre provesti će se znanstvena i turistička valorizacija kulturnog naslijeđa Istre koja će za rezultate imati stručne pregledne znanstvene članke, originalne znanstvene članke te turističko promotivne tekstove. Sam radni paket dijeli se na tri zasebna itinerera:

WP 3 INITERARI ARHITEKTONSKOG I ARHEOLOŠKOG NASLIJEĐA ISTRE

Radni paket 3 bavi se arhitektonskim i arheološkim naslijeđem Istre kroz dvije aktivnosti:

WP 4 Diseminacija, promocija i verifikacija rezultata

Četvrti radni paket odnosi se na diseminaciju, promociju i verifikaciju projektnih rezultata i obuhvaća izradu više višejezičnih kako znanstvenih tako turističkih publikacija (monografija, revija, knjige), interaktivne Internet stranice tijekom trajanja projekta, 4 brošure kulturnih itinerera, održavanje 4 radionice, izradu studije projektnih aktivnosti i rezultata uz preporuku za daljnje aktivnosti, te studije turističke promidžbe kulturnog naslijeđa Istre.

Page updated: 30. 06. 2008.