Put sakralne umjetnosti

Put sakralne umjetnosti predstavlja slijedeći prekogranični turistički itinerer koji će uključivati znanstvenu i turističku evaluaciju sakralnih spomenika i arhitekture inkorporiranih u kulturni krajolik uglavnom ruralnog područja Istrie.

Sv. Katarina, Svetvinčenat

Naglasak će biti stavljen na Istarske freske koje svojom brojnošću, očuvanošću i ljepotom od srednjeg stoljeća do danas privlače znanstvenike i turiste.

Zajedničkim radom stručnjaka zaduženih za znanstvenu obradu i onih za turističku napraviti će se selekcija freski koje će se valorizirati i koje će biti prezentirane kroz prekogranični itinerer. Među njih svakako će biti prezentirane i one najpoznatije: u Hrastovlju, Koperu, Koštabona, Pomjanu i Zanigradu sa strane slovenske Istre, a sa strane hrvatske Istre one u Bermu, Bačvi, Balama, Barbanu, Draguću, Dvigradu, Kanfanaru, Lindaru, Oprtlju, Pazinu, Peroju, Rakotulama, Svetvinčentu, Sv. Lovreču, Vižinadi, Žminju.

Barban, Sv.Anton
Beram, Sv.Marija na skrilinama
Oprtalj, Sv.Jelena
Page updated: 30. 06. 2008.