Put kaštela i kulturnih krajolika

Put kaštela i kulturnih krajolika predstavlja prekogranični itinerer koji će u sebi uključivati znanstvenu i turističku evaluaciju Istarskog područja u svjetlu nastajanja kaštela, utvrda, utvrđenih gradića i tipičnih elemenata u pejzažu ruralnog krajolika. Oni svjedoče o postojanju različitih elemenata, stilova, utjecaja i promjena koje su se događale kroz povijest, mirno integrirajući različite stilove koji su se više nadograđivali nego rušili one prethodne svjedočeći o suživotu i miješanju različitih nacija i etničkih skupina.

 

U okviru ove aktivnosti biti će opisani slijedeći kašteli i utvrde:

  • Socerb
  • Pietrapelosa
  • Momjan
  • Pazin
  • Dvigrad
  • Svetvinčenat
  • Kršan
  • Kožljak
Kaštel Pazin
Dvigrad
Kaštel Hrastovlje
Kaštel Grimani, Svetvinčenat
Page updated: 30. 06. 2008.