Arheološki parkovi istre

Arheološki parkovi Istre predstavljaju aktivnost stvaranja prekograničnog turističkog itinerera uz znanstvenu evaluaciju očuvanih arheoloških lokaliteta s ciljem razvoja potencijalnih turističkih destinacija. Slovenski partner će pritom razviti novu turističku destinaciju na arheološkom nalazištu lociranom u San Simonovom zaljevu u blizini Izole koje uz ostatke rimske vile i luke predstavlja najznačajnije arheološko nalazište u Sloveniji. Hrvatski partner će znanstveno evaluirati i turistički obraditi, te pripremiti za tisak materijale vezane uz arheološke parkove: Brijuni, Nezakcij, Vižula, Červar Porat i put antičkih bogova, koji pokazuje vjerovanja i božanstva prisutna na ovom prostoru. Itinerer u sebi sadržava razradu itinerera arheoloških lokaliteta uz povijesno-arheološki fundiranu priču o stanovništvu antičke Istre, njihovom životu u rezidencijalnim i ruralnim objektima i antičkim gradovima, te vjerskim kultovima koji isprepliću priču o nastajanju i spajanju autohtonih, rimskih i grčko orijentalno rimskih božanstava i vjerovanja.

Page updated: 30. 06. 2008.