Novosti i događanja

04.09.07 18:58

Prezentacija monografije Slikarska baština Istre

U okviru projekta Srce Istre (Heart of Istria) i u suradnji s općinom Izola organizirana je prezentacija monografije SLIKARSKA BAŠTINA ISTRE, Djela štafelajnog slikarstva od 15. do 18. stoljeća na području porečko-pulske biskupije autorica izv. prof. dr. Nine Kudiš Burić (predavačica na odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci) i Višnje Bralić (Odjel za štafelajno slikarstvo Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu i predavačica na Odsjeku za povijest umjetnosti filozofskog fakulteta u Zagrebu).

Monografija obuhvaća izuzetan broj štafelajnih slika na području porečko-pulske biskupije. U njoj je istaknuta snažna veza među istarskim gradovima i Venecijom te Mletačkom republikom, što je u okviru projekta predstavljeno u obliku turističkih brošura i stručnih publikacija (Venecijanska arhitekturna baština).


Page updated: 30. 06. 2008.