Novosti i događanja

29.05.07 13:23

Ekskurzija v Istro

V okviru projekta Srce Istre (HEART OF ISTRIA) je bila organizirana prva ekskurzija po kulturnih itinerarijih projekta.

Ekskurzija je bila namenjena ciljnim skupinam projekta. Udeležili so se je partnerji projekta, študenti in zunanji sodelavci (strokovnjaki s področja turizma). Ekskurzija je vodila po Istri, po poteh gradov, utrdb in sakralnih spomenikov od Hrastovelj, mimo Kubeda, Petrapilose, Huma, Roča in Draguća in Pazina.


Page updated: 30. 06. 2008.