Novosti i događanja

15.01.07 13:51

Sastanak projektnog odbora u Kopru

Na sastanku projektnog odbora održanom u prostorija Znanstevno raziskovalnog središča u Kopru prisustvovali su članovi projektnog tima i stručnjaci za pojedina područja. Predstavljena je prva verzija Internet stranice i dogovorene su sve bitne promjene i poboljšanja u svezi iste s ciljem što boljeg predstavljanja projekta široj javnosti.

Utvrđene su do sada izvedene aktivnosti sa slovenske i hrvatske strane u skladu s predviđenim terminskim planovima. Posebna se pažnja obratila izboru lokacija za pojedine elemente kulturne baštine. Detaljno su utvrđene i raspravljene lokacije koje će ući u kulturne itinerere a tiču se crkvica s freskama, kaštela, venecijanskih palača, arheoloških parkova i puta bogova.


Page updated: 30. 06. 2008.