Novosti i događanja

11.07.06 13:38

Tiskovna konferenca v Pulju

Na tiskovni konferenci v Pulju je bil predstavljen projekt Srce Istre (HEART OF ISTRIA), Dediščina in umetnost. Razvoj čezmejnih turističnih itinerarijev v urbanih in ruralnih območjih, ki je bil prijavljen in odobren v okviru Pobude Skupnosti Interreg III A, Sosedski program Slovenija/Madžarska/Hrvaška 2004-2006.

Konferenco je s pozdravnim nagovorom in predstavitvijo projekta odprl g. Vladimir Torbica, vodja projekta na hrvaški strani in namestnik vodje Upravnega oddelka za izobraževanje, kulturo in šport pri Istarski županiji. Izpostavil je glavne cilje projekta, ciljne skupine in aktivnosti, ki so se izvedle v okviru projekta. Manuela Hrvatin, koordinatorka programa Interreg za Istarsko županijo je poudarila pomen projekta tudi za nadaljnjo sodelovanje projektnih partnerjev. Dr. Darko Darovec, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, je predstavil aktivnosti slovenskega prijavitelja. Po uvodnih predstavitvah sta besedo prevzela Sandra Ilić, koordinatorka projekta na hrvaški strani in dr. Aleksander Panjek, pomočnik vodje projekta na slovenski strani. Podrobneje sta predstavila projektne aktivnosti, cilje, ciljne skupine ter rezultate in učinke, ki jih bo ustvaril projekt na čezmejnem območju. Posebna pozornost bo v projektu namenjena promocijskemu gradivu, ki predstavlja konkreten rezultat znanstvenega raziskovanja na eni in turističnih delavcev na drugi strani. S pripravo novih turističnih itinerarijev v urbanih in ruralnih območjih s kulturno vsebino bo projekt prispeval k kakovostnejši turistični ponudbi Istre.

Press release (DOC, 244 KB)


Page updated: 30. 06. 2008.