Novosti i događanja

30.05.06 18:11

Delavnica v Poreču: Turistična ponudba in njeni nosilci v Istri

Na delavnici v Poreču z naslovom »Turistična ponudba in njeni nosilci v Istri« so bili prisotni turistični delavci iz turističnih organizacij, konzervatorskega oddela Ministrstva za kulturo, projektni sodelavci, lastniki kmečkih turizmov ter predstavniki »Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča«, kjer se je odvijala tudi delavnica.

Po uvodni predstavitvi projekta se je razvila razprava o vlogi kulturne dediščine v turizmu in možnostih za njeno zaščito ter pozitivnim in negativnim učinkom masovnega turizma in touroperaterjev na kulturno dediščino in razvoj ozaveščenosti in potrebe po resnični revitalizaciji dediščine ravno preko razvoja kulturnega turizma v Istri, zlasti na področju razvoja kmečkega turizma, kolesarskega turizma, pohodništva oziroma tematskih poti in itinerarijev (npr. oljčne poti, poti tartufov in vina). Posebna pozornost je bila namenjena možnostim za razvoj posameznih destinacij in posebnosti v Istri, na katerih temelji njena prepoznavnost. Tudi boljša ozaveščenost lokalnega prebivalstva o specifikah območja, bi pozitivno vplivala na razvoj turizma. Razpravljalo se je tudi o sedanjem stanju kulturnega turizma v Istri in se pri tem poudarilo bogastvo njenih materialnih in nematerialnih kulturnih virov (tradicija, šege, prireditve) in potreba po njihovi zaščiti. Na delavnici so bile nadalje izpostavljene smernice za tovrstne sodobne interpretacije kulturnih dobrin ter nakazana pobuda za ohranitev lokacij, ki še nimajo ustrezne infrastrukture za sprejemanje turistov (gradovi v ruševinah in podobno). Izpostavljena je bila vloga letnih prireditev kot primerna revitalizacija kulturne dediščine z novimi vsebinami ter razvojem kulturnega turizma preko katerega naj bi se Istra razvila v prepoznavno destinacijo.


Page updated: 30. 06. 2008.