Novosti i događanja

15.11.06 13:50

Sestanek projektnega odbora v Buzetu

Na sestanku projektnega odbora, ki je potekal 15. novembra 2006 v prostorih občine Buzet, so poleg projektnih sodelavcev bili prisotni tudi strokovnjaki za posamezna področja kulturne dediščine, ki so bila obravnavana v okviru projekta. Sočasno s sestankom projektnega odbora je potekal tudi sestanek delovnih skupin po delovnih sklopih, in sicer o znanstveni valorizaciji fresk, gradov in utrdb, beneške arhitekturne dediščine ter turistične valorizacije le teh.

Na sestanku so bile pregledane izvedene projektne aktivnosti ter pripravljen terminski plan o nadaljnjih aktivnostih projektnih sodelavcev. Določen je bil datum oddaje gradiv in tekstov za pripravo turističnih vodnikov ter strokovnih, preglednih in znanstvenih člankov. Potrjena je bila metodologija in pristop za raziskovanje in predstavitev znanstvenega in turističnega gradiva ter skupne predstavitve kulturne dediščine, ki bo primerno predstavljena ciljnim skupinam projekta: turistom, turističnim in kulturnim delavcem ter širši javnosti. Na sestanku je bila dogovorjena tudi priprava in načrt financiranja izdelave promocijskega filma, ki bo dodatno obogatil promocijo kulturne dediščine Istre in prispeval k razvoju kulturnega turizma. Projektni sodelavci so se dogovorili o izdelavi logotipa projekta, ki bo pripomogel k njegovi prepoznavnosti in tako bolj učinkovitemu doseganju zastavljenih namenov in ciljev čezmejnega sodelovanja. Na sestanku so bile načelno izbrane lokacije o katerih so projektni sodelavci in zunanji strokovnjaki pripravili turistično in znanstveno-strokovno gradivo, ki bo objavljeno v obliki promocijskih publikacij. Podrobnejši izbor lokacij za pripravo itinerarijev so opravili strokovnjaki za posamezna področja (zgodovina, umetnostna zgodovina, arheologija, arhitektura). Slovenski prijavitelj je na sestanku predstavil tudi srednjeveške statute Izole in Pirana, kot značilnih elementov urbane kulture in identitete. Statuta, spremni študiji, transkripcija izolskega statuta in faksimile obeh statutov (Izole iz leta 1360 in Pirana iz leta 1384) so bili izdani v okviru drugega delovnega sklopa projekta.


Page updated: 30. 06. 2008.