Novosti i događanja

13.04.06 16:21

Sestanek projektnega odbora v Kopru

Na ustanovitvenem sestanku projektnega odbora so bile predstavljene aktivnosti slovenskega prijavitelja, ki je s projektom začel 1. oktobra 2005.

Na sestanku so bili imenovani člani projektnega odbora in njihovi namestniki. Dogovorjeno je bilo, da se bodo člani odbora občasno sestajali in sprejemali skupne odločitve glede projektnih aktivnosti ter omogočali preverjanje poteka projekta. Določen je bil okvirni načrt za izvajanje skupnih aktivnosti in poročanja ter pravočasni pretok informacij med vsemi projektnimi partnerji.


Page updated: 30. 06. 2008.