Novosti i događanja

24.05.06 17:15

Delavnica v Kopru: Turistična ponudba in njeni nosilci v Istri

Delavnica z naslovom »Turistična ponudba in njeni nosilci v Istri« je bila organizirana v Kopru. Na delavnici so bili prisotni turistični delavci iz turističnih organizacij in drugih področij turizma ter kulturni delavci.

Na delavnici so udeleženci razpravljali o dejavnikih razvoja kulturnega turizma kot so: izobraževanje turističnih vodnikov in turističnih delavcev v smeri razvoja kulturnega turizma, vloga hotelov ter velikih touroperatorjev in turističnih agencij pri razvoju kulturnega turizma, vloga izdelave in oblikovanja kulturnih proizvodov, pomen lokalnih dogodkov ter ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o kulturnem dediščini in okolju, v katerem živi. Razpravljali so tudi o komercializaciji kulturne dediščine kot produkta in sredstva za njeno ohranjanje in »oživljanje« z novimi pristopi, z realizacijo novih turističnih destinacij ravno preko koriščenja sredstev EU za pomoč pri razvoju turizma ter ohranjanja in promocije kulturne dediščine. Na delavnici se je zbiralo izkušnje udeležencev - nosilcev turistične ponudbe z namenom oblikovanja strategije vključevanja kulturne dediščine Istre v turistično ponudbo.

Preko izpostavljenih tem se je na delavnici razvila živahna diskusija med udeležci, ki so na podlagi lastnih izkušenj predstavili tako pozitivne kot negativne vidike razvoja turizma in primere dobre prakse pri ohranjanju kulturne dediščine. Vsi udeleženci delavnice so soglašali, da sta kulturna dediščina in naravni viri eden od dejavnikov prepoznavnosti določene turistične destinacije na mednarodni ravni in predstavljajo osnovo za konkurenčni razvoj.

Poudarjeno je bilo, da sta kulturna in naravna dediščina pomembna elementa identitete območja, na katerih je potrebno tudi razvijati turizem.


Page updated: 30. 06. 2008.