Novosti i događanja

30.11.05 12:24

Tiskovna konferenca v Kopru

Na tiskovni konferenci v Kopru je bil predstavljen projekt Srce Istre (HEART OF ISTRIA), Dediščina in umetnost. Razvoj čezmejnih turističnih itinerarijev v urbanih in ruralnih območjih, ki je bil prijavljen in odobren v okviru Pobude Skupnosti Interreg III A, Sosedski program Slovenija/Madžarska/Hrvaška 2004-2006.

Konferenco je s pozdravnim nagovorom in predstavitvijo projekta odprl dr. Darko Darovec, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Univerze na Primorskem. Župan Istarske županije Ivan Jakovčić je poudaril pomen projekta za županijo ter za zaščito in promocijo kulturne dediščine. Po uvodnih predstavitvah sta dr. Aleksander Panjek, pomočnik vodje projekta, in Manuela Hrvatin, koordinatorka Interreg programa za Istarsko županijo, podrobneje predstavila projektne aktivnosti, cilje, ciljne skupine ter rezultate in učinke, ki jih bo imel projekt na čezmejnem območju.


Page updated: 30. 06. 2008.