Rezultati

Projekt "Heart of Istria: Baština i umjetnost Istre" sufinanciran je sredstvima Europske Unije putem inicijative INTERREG IIIA Program za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska 2004-2006. INTERREG je najšira inicijativa EU Zajednice, financirana iz Europskog regionalnog razvojnog fonda. Cilj inicijative je povećanje ekonomske i socijalne kohezije promoviranjem prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje koja će omogućiti uravnoteženi razvoj čitavog područja Zajednice (Europska Unija uz pogranična područja).

Projekt Heart of Istria je prije više od tri godine osmišljen s idejom otkrivanja skrivene strane kulturne baštine Istre i to ne na bilo koji način. Način koji je odabran predstavlja prekograničnu suradnju institucija, znanstvenika, kulturnih i turističkih djelatnika osiguravajući istovremeno očuvanje i oživljavanje kulturne baštine te njenu veću vidljivost.

Projekt se realizirao kroz četiri integrirane komponente projekta: efikasno upravljanje projektom, puteve kulturnog naslijeđa kroz urbana i ruralna područja Istre, puteve arhitektonskog i arheološkog naslijeđe Istre, te širenje, promociju i verifikaciju projektnih rezultata.

Ciljne skupine obuhvaćene projektom su: lokalno stanovništvo, turisti, djelatnici u kulturnim, znanstvenim, edukativnim i turističkim institucijama, te turistički djelatnici.

Najveća vrijednost i istovremeno izazov projekta je suradnja partnerskih institucija, te stručnjaka i institucija u turizmu i kulturi koji su uključeni u projekt. Kroz njihovu suradnju stvoreni su prekogranični slovensko hrvatski putevi koji su obrađeni u projektnim publikacijama. Putevi su sastavljeni od do sada nedovoljno promoviranih a bitnih destinacija kulturnih turista koji predstavljaju rastući segment turističkog tržišta. To su redom:

Publikacije koje se tiču navedenih puteva sastoje se od četiri brošure na četiri jezika: hrvatskom, talijanskom, engleskom i slovenskom jeziku, gdje su detaljno obrađene 4 cjeline: Istarske freske, Istarski kašteli, Istarski arheološki parkovi – Put bogova i Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja. Brošure predstavljaju sažetak znanstvenih i turističkih istraživanja, sinergijskih efekta suradnje stručnjaka s obje strane granice. Svaku brošuru tematski prate petojezični letci s kartom lokaliteta povezanom brojevima s fotografijama lokaliteta opisanih u brošuri, te DVD materijal, odnosno promotivni film s četiri obrađene teme. Brošure se distribuiraju po ustanovama u turizmu i kulturi a zbog edukativnog karaktera dio je namijenjen i knjižnicama po gradovima i općinama te školama.

Uz rad na brošurama kontinuirano su se provodila znanstvena istraživanja koja su urodila

na sve četiri već navedene tematike kao temeljem za turističko edukativne tekstove u brošurama, a koji će biti objavljeni u Annalesima, znanstvenoj publikaciji slovenskog partnera. Slovenski tim je također vršio iskapanja na arheološkom nalazištu San Simon.

Peti po redu Put tradicije i naslijeđa Istarskih gradova obuhvaća objavu srednjovjekovnih statuta Izole i Pirana od strane slovenskog partnera. Uz navedeno slovenski partneri su objavili knjigu o Pietra Pelosi i Plesu mrtvaca u istarskim freskama. Tijekom projekta također je provedeno jedno istraživanje uloge kulturne baštine u turističkoj ponudi na području Istre.

Tijekom trajanja projekta organizirane su četiri radionice: dvije u Kopru i Poreču od strane slovenskog partnera na temu Turistička ponuda i njeni nositelji u Istri - Poreč, Turistička ponuda i njeni nositelji u Istri – Kopar, te dvije od strane hrvatskog partnera: Istarski identitet i ruralna arhitektura, a nakon toga Beram kroz povijest i Šareni trag istarskih fresaka. Održani su Dani Arheologije u Piranu i Stručne ekskurzije po lokalitetima kulturne baštine u organizaciji slovenskog partnera. Hrvatskih partnera izvedeno je geodetsko i arhitektonsko snimanje kaštela Kožljak, a u pripremi su dva istraživačka rada: o kulturnoj baštini i turističkoj promociji kulturne baštine.

Page updated: 13. 08. 2008.