The Path of Sacral Art

Čezmejna pot sakralne umetnosti v Istri predstavlja čezmejni itinerar, ki pomeni znanstveno in turistično vrednotenje spomenikov sakralne umetnosti in arhitekture ter njihovo vključevanje v kulturno krajino zlasti na podeželju.

Sv. Katarina, Svetvinčenat

Poudarek je na srednjeveških in zgodnjenovoveških istrskih freskah, ki zaradi števila, ohranjenosti in lepote že stoletja privlačijo znanstvenike in turiste.

S skupnim delom strokovnjakov tako za znanstveno kot turistično-promocijsko področje, bo narejen izbor posameznih fresk, ki bodo ovrednotene in predstavljene v čezmejnem itinerariju. Predstavile se bodo v prvi vrsti najbolj poznane freske: Hrastovlje, Koper in Zanigrad v slovenski Istri, v hrvaški pa freske v Bermu, Bačvi, Balah, Barbanu, Draguću, Dvigradu, Kanfanaru, Lindaru, Oprtlju, Pazinu, Peroju, Rakotulah, Svetvinčenatu, Sv. Lovreču, Vižinadi in Žminju.

Barban, Sv.Anton
Beram, Sv.Marija na skrilinama
Oprtalj, Sv.Jelena
Page updated: 30. 06. 2008.